Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

Tháng Mười 10, 2022 10:07 sáng

Trường TH Quảng Phong hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19″. Toàn thể học sinh, giáo viên, nhân viên của nhà trường thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong suốt tuần lễ nói riêng và toàn năm học nói chung.
Sau đây là báo cáo và một số hình ảnh của tuần lễ.
TH QUẢNG PHONG BÁO CÁO TUẦN LỄ HTSĐ NĂM 2022

z3787408293007_6305ac12131dac718d28f98a04fe944a

z3787408307548_917348170de8df0352d76cd86c4588af

z3787408384775_1c8ecf586d3454468fad69f9db4c5209

z3787408351676_e83fc4472af11082337f954504fa938c

z3787408341211_f27156d668261b9e5111c406b8d70c74

z3787408332195_2c7b477fd673ca80f46f4bcdbd1f1735