Mỗi ngày một việc tốt

Tháng Mười Một 2, 2022 8:26 sáng

Nhặt được của rơi trả người đánh mất. Sáng ngày 9 tháng 11 năm 2022. Hai em Vân Anh, Bảo Ngọc lớp 5B nhặt được 1 điện thoại SAMSUNG tại thư viện. Hai em đã báo và giao lại cho TPT. TPT đã thông báo đến các lớp và cho phụ huynh. Sau một thời gian thì phụ huynh lớp 2B đã đến xác nhận điện thoại của mình và đã bàn giao lại cho người mất dưới sự giám sát và chứng nhận của thầy TPT và học sinh. Xin tuyên dương 2 em đã có hành động đẹp. Hi vong hành động của 2 em sẻ lan tỏa trong toàn trường và xã hội.

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về điện thoại

Có thể là hình ảnh về điện thoại