KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021 – 2022

Tháng Mười Một 9, 2021 9:19 chiều

Ngày 30/10/2021 trường Tiểu học Quảng Phong tổ chức Hội nghị thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022. Hội nghị đã được nghe ban giám hiệu nhà trường triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học.

 

5b8e17fc53879bd9c296 60b28dfbc98001de5891 a2682577b00c7852211d c359fa10be6b76352f7a z2889803683215_c48a89d04518b99df1d1779b975662ef