Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2022 – 2023

Tháng Mười 10, 2022 10:43 sáng

Trường TH Quảng Phong tổ chức hội nghị viên chức và người lao động năm học 2022 – 2023 đã thành công tốt đẹp. Chúc cho gia đình TH Quảng Phong một năm học mới thắng lợi mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

z3778188560691_0e268905ce0c5f825531df19105a5a17

z3778444627725_8f8d5df678c27e71e563f780fa17051c

z3778444608679_57b00733b405a789cd7d2d2b91755730

z3778334645938_440a926a4ea1e820a6d25a1248b5eccf

z3778188542220_cb64a601420d0f3f3116580c7c17b1f6