Chuyên đề: “Dạy Tiếng Anh với sơ đồ tư duy” năm học 2022 – 2023

Tháng Mười Một 8, 2022 9:48 sáng

Trường TH Quảng Phong tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn cấp trường với chuyên đề: “Dạy Tiếng Anh với sơ đồ tư duy”. Toàn trường đã tham gia đầy đủ, học tập cũng như bổ sung lẫn nhau để cùng nhau hoàn thiện, đưa sơ đồ tư duy vào trong các môn dạy.

CHUYÊN ĐE SO DO TU DUY

 

z3863395555315_568768faac8a423d571b8f82731ee5a0 z3863394885227_15df27a94cfe4c143e38d6fc8f858b1f z3863397852638_9cc34c12881125b7ef3489338ce6db3a z3863396075605_d636d961af9201aad550a4ea9af05acf

z3848925536577_469c256ed23949bad59f741b9687218dz3848925528525_014c580f74140c8d8c4f3cfce88c39ae