LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Tháng Tám 21, 2017 10:30 sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ngày 11/8/2017, Chi bộ trường Tiểu học Quảng Phong đã trang trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 01 quần chúng ưu tú do BCH Công đoàn trường giới thiệu: Đồng chí Trần Thị Năm, để ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu và trưởng thành trong thực hiện công tác chuyên môn và hoạt động phong trào của Công đoàn.

          Dự lễ kết nạp có đồng chí Phạm Hùng Sơn – Chủ tịch UBND phường Quảng Phong và toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

FB_IMG_1503283105135        FB_IMG_1503283100369

 

          Buổi lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang trọng, đúng quy định về thủ tục kết nạp Đảng viên mới. Sau khi đọc quyết định kết nạp Đảng viên, đồng chí Bí thư Chi Bộ đã trao quyết định kết nạp cho Đảng viên mới, đồng thời giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới và phân công Đảng viên trong Chi Bộ, Tổ Đảng tiếp tục giúp đỡ Đảng viên mới hoàn thành nhiệm vụ và phấn đấu trở thành Đảng viên chính thức.

                                                             FB_IMG_1503283109772

 

           Đứng trước Đảng kỳ, Đảng viên Trần Thị Năm đã tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí…; tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

                                             FB_IMG_1503283116037

          Công tác phát triển Đảng viên mới là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của Chi Bộ, nhằm bổ sung cho Chi Bộ những Đảng viên mới có trình độ chuyên môn, năng lực công tác và phẩm chất chính trị, góp phần tăng cường và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên trong chi bộ.