Hiến máu nhân đạo “Một nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng”

Tháng Mười 4, 2018 5:24 chiều

IMG_20180929_095354 IMG_20180929_095347 IMG_20180929_095322 IMG_20180929_095304 IMG_20180929_095231 IMG_20180929_095206 IMG_20180929_095156 IMG_20180929_095130 IMG_20180929_095122