Lễ Tổng kết – Năm học 2017-2018

Tháng Năm 22, 2018 9:39 sáng

IMG_20180521_164618        IMG_20180521_164611

 

IMG_20180521_164654       IMG_20180521_164739      IMG_20180521_164723     IMG_20180521_164633  

IMG_20180521_164806         IMG_20180521_165020

IMG_20180521_165123        IMG_20180521_165134

IMG_20180521_164943       IMG_20180521_165101

IMG_20180521_165024       IMG_20180521_164654