Thanh cao nghề giáo

Tháng Mười Một 14, 2022 3:18 chiều

Chào mừng ngày 20/11/2022. Giáo viên Nguyễn Thị Huy Thanh chủ nhiệm lớp 5B có bài thơ hưởng hứng ngày hội này.

THƠ CHÀO MỪNG 20-11