Biết ơn thầy cô

Tháng Mười Một 9, 2022 11:29 chiều

Chào mừng ngày 20/11/2022. Giáo viên Nguyễn Thị Hiếu giảng dạy môn Tiếng Anh có bài thơ hưởng hứng ngày hội này.

Biết ơn thầy cô