Hình ảnh

IMG20170929162748

Chia tay giáo viên nghĩ hưu

       Hội ngộ và chia ly là lẽ thường tình, là quy luật muôn đời của cuộc sống. Nhưng đến giờ phút phải nói lời chia tay, chúng tôi ai cũng cảm…