Hoạt động đoàn – đội

IMG_20190325_092342

Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” năm học 2018-2019.

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2018-2019. Được sự thống nhất của BGH nhà trường, ngày 25/3/2019 trường Tiểu học Quảng Phong tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” năm học 2018-2019. Chương…