Giáo án điện tử

sáng kiến kinh nghiệm:

CHUYÊN ĐỀ : MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 1   Lí do chọn đề tài Rèn đọc cho học sinh yếu là việc rất quan trọng và cấp bách cho học sinh ở ngay đầu cấp tiểu học. Là giáo…