CHI BỘ ĐẢNG

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

                          Ngày 11/8/2017, Chi bộ trường Tiểu học Quảng Phong đã trang trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 01 quần chúng ưu tú do BCH Công đoàn trường giới thiệu:…